dijous, 20 de novembre de 2008

Acampada cancel·lada

Queda cancel·lada la "Horterada" prevista per als dies 22 i 23 de novembre per falta de personal i per qüestions laborals.